Splošni pogoji uporabe partnerskega oz. affiliate programa za spletno trgovino
hempion-cbd.com

Partnerski (affiliate) program omogoča nagrajevanje posameznikov ali podjetij (v nadaljevanju »partner«) pri posredovanju naših vsebin, tako da jim upravitelj partnerskega programa izplača pod določenimi pogoji provizijo.

Partner je do provizije upravičen takrat, ko tretja oseba opravi nakup / transakcijo, do katere je prišla s klikom na spletno povezavo, ki ji jo je partner posredoval oz. jo je delil na svojem socialnem omrežju ali spletni strani. Veljavnost naših piškotkov je 60 dni, kar pomeni, da v primeru, da se tretja oseba, ki je prišla na Hempion-cbd.com odloči za nakup v okviru 60 dneh, partnerju še vedno pripada provizija. Tudi za vsako nadaljno naročilo, ki ga opravi ista oseba, boste prejemali provizijo.

Za pridružitev partnerskemu programu spletne trgovine Hempion-cbd se je potrebno strinjati s pogoji uporabe. Z registracijo v partnerski program se razume, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

1. Kdo se lahko pridruži in uporablja naš partnerski program?

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne in polnoletne fizične osebe, ki bodo ob registraciji navedle pravilne podatke. Parter jamči za resničnost navedenih podatkov. V primeru, da pravna ali fizična oseba navede nepopolne, neustrezne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si pridržujemo pravico, da lahko ob pregledu registriranih podatkov, po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Posamezen partner ne sme odpreti več kot en (1) račun. Računi z identičnimi ali sorodnimi podatki bodo nemudoma izbrisani. Račun vsakršnega partnerja ni prenosljiv na tretjo osebo.

2. Partnerji se z registracijo v partnerski program zavezujejo da:

Promocijski material in vsa vsebina na strani ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic, temveč bo vsebina na strani unikatna.

Bodo poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Hempion-cbd ni dolžan preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovoren za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.

Da bodo vse objave in promocijski material objavljeni v skladu s pravilnikom partnerskega programa. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. V primeru ponavljanja kršitev se lahko račun partnerja zablokira.

Da bo njihova stran v skladu z zakonodajo in pravilniki Republike Slovenije.

Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in na straneh, za katere imajo dovoljenje za upravljanje.

3. Partnerji se z registracijo v partnerski program zavezujejo da ne bodo:

Objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Hempion-cbd.com. Upravljalec partnerskega programa si pridružuje pravico za prepoved objavljanja partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.

Da ne bodo navajali neresničnih in nepreverjenih trditev o produktih, ki jih prodaja spletna trgovina Hempion-cbd.com

Da ne bodo promovirali produktov preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niso dobili dovoljenje za pošiljanje komercialnih sporočil (skladno z GDPR). V primeru pošiljanja nezaželene elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.

Da ne bodo uporabljali domen, ki vsebujejo blagovne znamke ali imena izdelkov brez pisnega dovoljenja lastnika blagovne znamke ali izdelka.

Da ne bodo zakupovali ključnih besed v oglaševalskem sistemu Google Ads ki vsebujejo ime blagovne znamke podjetja Hempion-cbd.com, vključno z imeni izdelkov linije.

4. Uporaba enkratnega partnerskega popusta ob prvemu naročilu

Vsakemu partnerju, ki ga Hempion odobri v partnerski program, bo v roku 14 dni na naveden e-mail poslana koda za enkratni 80 % popust. Kupon se lahko unovči le na uradni spletni strani Hempion-cbd.com v obdobju dveh mesecev od prejema. Maksimalen znesek za uporabo kupona znaša 60,00 € bruto zneska košarice pred uveljavljenim popustom. Uporabi se lahko za katere koli izdelke. Izdelki prejeti po posebni ceni so namenjeni pripravi slik in izvedbi oglaševalskih in drugih aktivnosti za povečanje prodaje, Hempion pa ima pravico do uporabe intelektualne lastnine pripravljene v sklopu tega nakupa, za uporabo v lastne marketinške namene. Z uporabo kupona v spletni trgovini, se partner strinja s temi pogoji.

5. Izplačila

Izplačila se izvedejo po zahtevi za nakazilo oz. dvigom provizije, vendar le v primeru, da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (50 €). Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega v mesecu. Provizija se, v primeru da v mesecu ne dosežete minimalnega zneska izplačila, prenese v seštevek k naslednjemu mesecu, vse dokler se ne doseže višine minimalnega izplačila. Izplačila se izvedejo med 5. in 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Znesek dogovorjene provizije se obračuna od neto vrednosti naročenega izdelka (torej brez vštete poštnine). Do provizije ste upravičeni samo za uspešno zaključene prodaje. Med uspešno zaključene prodaje se ne štejejo ne prevzeti in vrnjeni paketi.

Izplačila provizij omogočamo na naslednje načine:

Pravne osebe in fizične osebe z odprtim s.p. – v kolikor imate podjetje ali pa delujete kot samostojni podjetnik, vam lahko znesek provizije poravnamo po izstavljenem računu. Račun izstavite istočasno z zahtevkom za izplačilo.

Fizične osebe imate za izplačilo provizije na voljo spodnje opcije:

Če ste študent/ka in imate veljaven študentski status: V tem primeru vam zaslužek lahko nakažemo preko študentskega servisa. Zaslužena neto provizija bo predstavljala bruto-bruto znesek nakazila preko študentske napotnice, prejeli pa boste neto znesek, po odštetih prispevkih, ki jih obračunava študentski servis. Znesek bo na vašo študentsko napotnico nakazan po prejemu zahtevka za izplačilo.

Dobroimetje za nakupe v spletni trgovini Hempion-cbd.com: Zasluženo neto provizijo lahko izkoristite kot popust za nakup katerihkoli izdelkov.

Sklenitev pogodbe o sodelovanju: Zaslužena neto provizija predstavlja bruto znesek vašega izplačila. Bruto znesek izplačila boste morali sami prijaviti med vaše zaslužke tekočega leta, ter od tega državi poravnati davek. Zahtevek za izplačilo oddate v vašem partnerskem računu na karbonoir.si.

Paypal račun oz. po dogovoru.

6. Prekinitev sodelovanja

Hempion-cbd.com. lahko po lastni presoji in brez drugih obveznosti prekine sodelovanje s partnerjem, ki preko partnerskega programa od uspešne potrditve in registracije v partnerski program pa do obdobja 4 mesece po tem ni ustvaril nobene prodaje. Pred prekinitvijo podjetje partnerja tudi kontaktira in preveri, če obstajajo še kakšne možnosti, da se sodelovanje vseeno podaljša, vendar ne za dlje kot 6 mesecev od uspešne potrditve registracije partnerja. 

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi trgovini Hempion-cbd.com, si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja.

Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte info@hempion-cbd.com. Zaprtje računa bo opravljeno najkasneje v petih (5) delovnih dneh.

V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Hempion poravnalo svoje obveznosti do partnerja v najkasneje tridesetih (30) dneh po prekinitvi sodelovanja, v nobenem primeru pa ni dolžno poravnati zneskov, nižjih od 50 €.

Partnerjem za katere je bilo ugotovljeno, da so kršili pravila sodelovanja, Hempion-cbd.com ni dolžnan izplačati provizij.

7. Splošno

Vsi sodelujoči se strinjajo, da Hempion ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v tem partnerskem programu. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo splošne pogoje poslovanja, ki bodo vedno v vpogled na naših straneh.

8. Pravni spori

Vsi sodelujoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno okrožno sodišče v Ljubljani

Shopping Cart